Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhỏ từ từ dung dịch amoniac cho đến dư vào dung dịch CuSO4 thấy có hiện tượng 

Câu 424318: Nhỏ từ từ dung dịch amoniac cho đến dư vào dung dịch CuSO4 thấy có hiện tượng 

A. xuất hiện kết tủa xanh lam.

B. xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tan dần. 

C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

D. xuất hiện kết tủa tím đen.

Câu hỏi : 424318

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học amoniac sgk hóa 11 - trang 33.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2NH3 + CuSO4 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4.

  Cu(OH)2 có khả năng tạo phức với NH3 nên khi cho NH3 dư tiếp tục xảy ra phản ứng.

  Cu(OH)2 +4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (phức tan màu xanh lam)

  ⟹ hiện tượng: xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch màu xanh lam.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com