Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để tụ tích một điện lượng \(10 nC\)  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế \(2V.\) Để tụ đó tích được điện lượng \(2 nC\) thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế

Câu 426145: Để tụ tích một điện lượng \(10 nC\)  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế \(2V.\) Để tụ đó tích được điện lượng \(2 nC\) thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế

A. \(400mV\)                    

B. \(5V\)                                    

C. \(20V\)                                                                   

D. \(0,04V\)                                    

Câu hỏi : 426145

Phương pháp giải:

Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định :


\(C = \dfrac{Q}{U} \Rightarrow Q = C.U\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(Q = C.U \Rightarrow Q \sim C\)

  Do đó : \(U' = \dfrac{{Q'}}{Q}.U = \dfrac{2}{{10}}.2 = 0,4V = 400mV\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com