Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguyên tử X có số khối là 80, X có tỉ lệ số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 14/9. Số hạt không mang điện là 

Câu 426701: Một nguyên tử X có số khối là 80, X có tỉ lệ số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 14/9. Số hạt không mang điện là 

A. 80.

B. 45.

C. 35.

D. 90.

Câu hỏi : 426701

Phương pháp giải:

Nguyên tử X có số khối là A = p + n. (1)


X có tỉ lệ số hạt mang điện và số hạt không mang điện là B = (p + e)/n = 2p/n. (2)


Giải hệ 2 phương trình (1) và (2) ⟹ p, n, e

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số khối của X là 80: p + n = 80 (1)

  X có tỉ lệ số hạt mang điện (gồm hạt p và hạt e) và số hạt không mang điện là 14/9: \(\frac{{2p}}{n} = \frac{{14}}{9}\) (2)

  Từ (1) và (2): p = e = 35; n = 45.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com