Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử X có tổng số hạt là 93 trong đó số hạt không mang điện chiếm 37,63% tổng số hạt. Số hạt mang điện dương là:

Câu 426700: Nguyên tử X có tổng số hạt là 93 trong đó số hạt không mang điện chiếm 37,63% tổng số hạt. Số hạt mang điện dương là:

A. 64.

B. 93.

C. 35.

D. 29.

Câu hỏi : 426700

Phương pháp giải:

Nguyên tử X có tổng số hạt là S = 2p + n.


Số hạt không mang điện chiếm a% tổng số hạt ⟹ n = S.a/100.


⟹ p, e

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng số hạt là 2p + n =93 (1)

  Số hạt không mang điện chiếm 37,63% tổng số hạt: \(n = \frac{{37,63.93}}{{100}} = 35\)(2)

  Từ (1)  (2): p = e = 29.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com