Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: Tickets for such events will be typically cheap unless you want seats in the VIP areas.

A. rarely                                 

B. normally                             

C. directly                              

D. carefully

Câu hỏi : 426860

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  typically (adv): thông thường, điển hình

  A. rarely (adv): ít khi, hiếm khi

  B. normally (adv): thông thường, bình thường

  C. directly (adv): một cách trực tiếp

  D. carefully (adv): một cách cẩn thận

  => typically = normally

  Tạm dịch: Vé cho những sự kiện như vậy thường sẽ rẻ trừ khi bạn muốn có chỗ ngồi trong khu vực VIP.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Peter was very sick until he took the marvelous medicine that Doctor Staples prescribed.

A. wonderful                          

B. secret                                 

C. attractive                           

D. terrible

Câu hỏi : 426861

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  marvelous (adj): kì diệu, tuyệt diệu

  A. wonderful (adj): tuyệt vời

  B. secret (adj): bí mật

  C. attractive (adj): hấp dẫn, thu hút

  D. terrible (adj): kinh khủng, tồi tệ

  => marvelous = wonderful

  Tạm dịch: Peter đã bị ốm nặng cho đến khi anh ấy uống loại thuốc kì diệu mà bác sĩ Staples kê cho.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com