Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy các chất: Fe2O3, Fe(OH)2, CuS, Na2CO3, K2O lần lượt tác dụng với HNO3 . Phản ứng của chất nào trong các chất trên với HNO3 là phản ứng trao đổi?

Câu 427207: Cho dãy các chất: Fe2O3, Fe(OH)2, CuS, Na2CO3, K2O lần lượt tác dụng với HNO3 . Phản ứng của chất nào trong các chất trên với HNO3 là phản ứng trao đổi?

A. Fe2O3, Fe(OH)2, CuS.

B. Fe(OH)2, CuS, Na2CO3.

C. CuS, Na2CO3, K2O.

D. Fe2O3, Na2CO3, K2O.

Câu hỏi : 427207

Phương pháp giải:

Phản ứng hóa học xảy ra mà số oxi hóa của các nguyên tố không bị thay đổi là phản ứng trao đổi.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O. Phản ứng trao đổi

  3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O. Phản ứng oxi hóa khử

  3CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 8NO + 3H2SO4. Phản ứng oxi hóa khử

  Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O. Phản ứng trao đổi

  K2O + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O. Phản ứng trao đổi.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com