Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan 12,32 gam hỗn hợp Zn, Mg bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

Câu 427745: Hoà tan 12,32 gam hỗn hợp Zn, Mg bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

A. 29,36 gam.

B. 29,84 gam.

C. 21,08 gam.

D. 20,84 gam.

Câu hỏi : 427745

Phương pháp giải:

Tính số mol H2


Bảo toàn nguyên tố H tính được số mol HCl


Bảo toàn khối lượng tính được khối lượng muối

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nH2 = 5,376 : 22,4 = 0,24 mol

  Tóm tắt: KL + HCl ---> Muối + H2

  Bảo toàn H ⟹ \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,48\left( {mol} \right)\)

  BTKL ⟹ mmuối = mKL + mHCl - mH2 = 12,32 + 0,48.36,5 - 0,24.2 = 29,36 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com