Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một máy biến áp lí tưởng đang hoạt động. Gọi \({U_1}\) và ${U_2}$ lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì

Câu 429146:

Một máy biến áp lí tưởng đang hoạt động. Gọi \({U_1}\) và ${U_2}$ lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì

A. \(\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} < 1\)

B. $\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} > 1$

C.  \(\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = 1\)

D. ${U_2} = \dfrac{1}{{{U_1}}}$.

Câu hỏi : 429146
Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức của máy biến áp lí tưởng: $\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}$

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}{U_1}\)

  Để máy biến áp là máy tăng áp thì ${U_2} > {U_1} \Rightarrow \dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} > 1$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com