Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tử mỡ được cấu tạo bởi

Câu 429744: Phân tử mỡ được cấu tạo bởi

A. 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 phân tử axit béo.

B. 1 phân tử glixêrol liên kết với 1 phân tử axit béo

C. 1 phân tử glixêrol liên kết với 4 phân tử axit béo

D. 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 phân tử axit béo

Câu hỏi : 429744
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân tử mỡ được cấu tạo bởi 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 phân tử axit béo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com