Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng gây bệnh thì thu được

Kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 429745: Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng gây bệnh thì thu đượcKết luận nào sau đây không đúng?

A. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép.

B. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch đơn.

C. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn.

D. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch kép.

Câu hỏi : 429745
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủng 1: A=T; G=X → có thể là ADN mạch kép

  Chủng 2 : A≠T; G=X → có thể là ADN mạch đơn

  Chủng 3 : A=U ; G=X → có thể là ARN mạch kép

  Chủng 4 : A=T; G≠X → có thể là ADN mạch đơn

  Phát biểu không đúng là D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com