Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

9 người cuốc \(540{m^2}\) đất trong 5 giờ. Hỏi 18 người cuốc \(270{m^2}\) trong bao lâu? (năng suất của mỗi người đều như nhau).

Câu 431407: 9 người cuốc \(540{m^2}\) đất trong 5 giờ. Hỏi 18 người cuốc \(270{m^2}\) trong bao lâu? (năng suất của mỗi người đều như nhau).

A. 2 giờ                        

B. 56 phút               

C. 75 phút                     

D. 3 giờ

Câu hỏi : 431407

Phương pháp giải:

Cách 1: Tìm tỉ số; Cách 2: Rút về đơn vị.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  9 người cuốc đất trong 1 giờ được: \(540:5 = 108\,\left( {{m^2}} \right)\)

  18 người cuốc đất trong 1 giờ được: \(108 \times 2 = 216\left( {{m^2}} \right)\)

  18 người cuốc \(270{m^2}\) đất trong khoảng thời gian là: \(270:216 = \frac{5}{4}\) (giờ)

  Đổi: \(\frac{5}{4}\) giờ = \(\frac{5}{4} \times 60' = 75\) phút.

  Đáp số: 75 phút.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com