Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tổ thợ mộc có 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ có 6 người làm trong 10 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu ghế? Biết năng suất mỗi người đều như nhau.

Câu 431338: Một tổ thợ mộc có 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ có 6 người làm trong 10 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu ghế? Biết năng suất mỗi người đều như nhau.

A. 200 

B. 240

C. 260

D. 300

Câu hỏi : 431338

Phương pháp giải:

Tìm số ghế 3 người làm được trong 3 ngày.


Tìm số ghế 3 người làm được trong 10 ngày.


Tìm tỉ số giữa 6 người và 3 người, sau đó lấy số ghế 3 người làm được trong 10 ngày nhân với tỉ số đó.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  3 người – 5 ngày – 75 cái ghế

  6 người – 10 ngày - ….. cái ghế?

  Bài giải:

  3 người trong 1 ngày làm được số cái ghế là: \(75:5 = 15\) (cái ghế)

  3 người trong 10 ngày làm được số cái ghế là: \(15 \times 10 = 150\) (cái ghế)

  6 người gấp 3 người số lần là: \(6:3 = 2\) (lần)

  6 người trong 10 ngày làm được số cái ghế là: \(150 \times 2 = 300\) (cái ghế).

  Đáp số: 300 cái ghế.

  Chọn D. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com