Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn V lít khí CO2 (đktc) cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A chứa 29,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Câu 431993: Dẫn V lít khí CO2 (đktc) cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A chứa 29,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 6,72.

C. 8,96.

D. 10,08.

Câu hỏi : 431993

Phương pháp giải:

Gọi số mol của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là x và y (mol).


\({m_X} = {m_{N{a_2}C{O_3}}} + {m_{NaHC{O_3}}} = 29,6\) (1)


Dựa vào phương trình phản ứng tính được nNaOH (2)


Từ (1)(2) tính được số mol Na2CO3, NaHCO3. ⟹ \({n_{C{O_2}}}\). ⟹ V.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số mol của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là x và y (mol).

  \({m_X} = {m_{N{a_2}C{O_3}}} + {m_{NaHC{O_3}}} = 29,6\)

  ⟹ 106x + 84y = 29,6                                     (1)

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.

  CO2 + NaOH → NaHCO3.

  Theo PTHH ⟹ nNaOH = 2x + y = 0,5 (2)

  Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,2 ; y = 0,1.

  ⟹ \({n_{C{O_2}}} = 0,3\) mol

  ⟹ V= 0,3.22,4 = 6,72 lít.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com