Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hỗn hợp Al, Fe, Cu trong không khí. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn tăng. Khối lượng tăng là

Câu 432222: Đốt cháy hỗn hợp Al, Fe, Cu trong không khí. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn tăng. Khối lượng tăng là

A. khối lượng oxi.

B. khối lượng oxit.

C. khối lượng kim loại.

D. khối lượng kim loại và oxi.

Câu hỏi : 432222

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của oxi.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kim loại tác dụng với oxi tạo oxit kim loại.

  \(4Al + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2A{l_2}{O_3}\)

  \(3Fe + 2{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}F{e_3}{O_4}\)

  \(2Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO\)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  mkim loại + \({m_{{O_2}}}\) = mchất rắn

  ⟹ mtăng = \({m_{{O_2}}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com