Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực \(\mathbb{R}\)?

Câu 433585: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực \(\mathbb{R}\)?

A. \(y = \dfrac{1}{x}\)

B. \(y = {x^4} - {x^2}\)

C. \(y =  - {x^3} - x + 3\)

D. \(y = \cot x\)

Câu hỏi : 433585

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi và chỉ khi hàm số liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(y' \le 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\) (dấu “=” xảy ra tại hữu hạn điểm).

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta dễ dàng loại ngay đáp án A và D vì chúng không liên tục trên \(\mathbb{R}\).

  Xét đáp án C: Hàm số có TXĐ \(D = \mathbb{R}\) và \(y' =  - 3{x^2} - 1 < 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\), do đó hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com