Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây thẳng đứng có đầu trên cố định, đầu dưới gắn với cần rung dao động theo phương ngang với tần số \(10 Hz.\) Quan sát trên dây thấy có \(4\) bó sóng và đo được khoảng cách hai đầu dây là \(0,8m.\) Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 433724: Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây thẳng đứng có đầu trên cố định, đầu dưới gắn với cần rung dao động theo phương ngang với tần số \(10 Hz.\) Quan sát trên dây thấy có \(4\) bó sóng và đo được khoảng cách hai đầu dây là \(0,8m.\) Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. \(2m/s\)          

B. \(8m/s\)          

C. \(4m/s\)    

D. \(16m/s\)          

Câu hỏi : 433724

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: \(l = k.\dfrac{\lambda }{2} = k.\dfrac{v}{{2f}}\)


Trong đó: Số bó = số bụng = \(k;\) Số nút \(= k + 1.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trên dây có \(4\) bó sóng \( \Rightarrow k = 4\)

  Điều kiện để có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định

  \(l = k.\dfrac{\lambda }{2} = k.\dfrac{v}{{2f}} \Rightarrow v = \dfrac{{2.l.f}}{k} = \dfrac{{2.0,8.10}}{4} = 4m/s\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com