Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm có khối lượng \(200g\) dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {20t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) \(cm.\) Cơ năng của chất điểm bằng

Câu 435366: Một chất điểm có khối lượng \(200g\) dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {20t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) \(cm.\) Cơ năng của chất điểm bằng

A. \(160mJ\)

B. \(32mJ\)

C. \(128mJ\)

D. \(64mJ\)

Câu hỏi : 435366

Phương pháp giải:

Công thức tính cơ năng: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của chất điểm bằng:

  \(\begin{array}{l}{\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2}\\\,\,\,\,\,\, = \dfrac{1}{2}.0,{2.20^2}.0,{04^2} = {64.10^{ - 3}} = 64mJ\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com