Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 800 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại ?

Câu 435573: Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 800 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại ?

A. Sách đọc thêm: 400 cuốn, sách giáo khoa: 1400 cuốn.

B. Sách đọc thêm: 550 cuốn, sách giáo khoa: 1250 cuốn.

C. Sách đọc thêm: 600 cuốn, sách giáo khoa: 1200 cuốn.

D. Sách đọc thêm: 500 cuốn, sách giáo khoa: 1300 cuốn.

Câu hỏi : 435573

Phương pháp giải:

Dựa vào bài toán tổng hiệu để tìm số sách mỗi loại.


Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:


Số lớn = (tổng + hiệu) : 2


Số bé = (tổng – hiệu) : 2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số sách đọc thêm là: \(\left( {1800 - 800} \right):2 = 500\) (cuốn)

  Số sách giáo khoa là: \(1800 - 500 = 1300\) (cuốn)

  Đáp số: Sách đọc thêm: 500 cuốn, sách giáo khoa: 1300 cuốn.

  Chọn D. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com