Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị thích hợp để \(y \times 1\frac{1}{2} = \frac{1}{4}\) là :

Câu 436036: Giá trị thích hợp để \(y \times 1\frac{1}{2} = \frac{1}{4}\) là :

A. \(y = \frac{1}{6}\)    

B. y = 6                         

C. \(y = \frac{3}{8}\)      

D. \(y = 1\frac{1}{8}\)

Câu hỏi : 436036

Phương pháp giải:

chuyển hỗn số về phân số. Lưu ý, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y \times 1\frac{1}{2} = \frac{1}{4}\\y \times \frac{3}{2} = \frac{1}{4}\\y = \frac{1}{4}:\frac{3}{2}\\y = \frac{1}{6}\end{array}\)

  Vậy \(y = \frac{1}{6}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com