Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng nào sau đây không xuất phát từ nội lực ?

Câu 436204: Hiện tượng nào sau đây không xuất phát từ nội lực ?

A. Uốn nếp, đứt gãy.

B. Biển tiến, biển thoái.

C. Xâm thực, bồi tụ.

D. Động đất, núi lửa

Câu hỏi : 436204

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – Tác động của nội lực

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xâm thực, bồi tụ là biểu hiện của quá trình ngoại lực. Đây không phải là hiện tượng xuất phát từ nội lực.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com