Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 18,8 gam hỗn hợp X gồm S và P trong khí oxi thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc) và m gam P2O5. Giá trị của m là 

Câu 436249: Đốt cháy 18,8 gam hỗn hợp X gồm S và P trong khí oxi thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc) và m gam P2O5. Giá trị của m là 

A. 7,10.

B. 14,2.

C. 21,3.

D. 28,4.

Câu hỏi : 436249

Phương pháp giải:

PTHH: S + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2


Theo PTHH ⟹ nS. ⟹ mS và mP. ⟹ nP.


PTHH: 4P + 5O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2P2O5


Theo PTHH ⟹ \({n_{{P_2}{O_5}}}\)= 0,5nP. ⟹ m.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: S + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

  Theo PTHH ⟹ nS = \({n_{S{O_2}}}\)= 4,48/22,4 = 0,2 mol.

  ⟹ mP = 18,8 – 32.0,2 = 12,4 gam.

  ⟹ nP = 12,4/31 = 0,4 mol.

  PTHH: 4P + 5O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2P2O5

  Theo PTHH ⟹ \({n_{{P_2}{O_5}}}\)= 0,5nP = 0,2 mol.

  ⟹ m = 0,2.142 = 28,4 gam.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com