Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đa thức \(M\) nào dưới đấy thỏa mãn \(M - \left( {3xy - 4{y^2}} \right) = {x^2} - 7xy + 8{y^2}\)

Câu 437392: Đa thức \(M\) nào dưới đấy thỏa mãn \(M - \left( {3xy - 4{y^2}} \right) = {x^2} - 7xy + 8{y^2}\)

A. \(M = {x^2} - 4xy + 4{y^2}\)       

B. \(M = {x^2} + 4xy + 4{y^2}\)   

C. \(M =  - {x^2} - 4xy + 4{y^2}\)     

D. \(M = {x^2} + 10xy + 4{y^2}\)

Câu hỏi : 437392

Phương pháp giải:

+ Thực hiện tìm \(M\) theo \(M - B = A \Rightarrow M = A + B\).


+ Nhóm các hạng tử đồng dạng.


+  Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(M - \left( {3xy - 4{y^2}} \right) = {x^2} - 7xy + 8{y^2}\)

  \( \Rightarrow M = {x^2} - 7xy + 8{y^2} + 3xy - 4{y^2}\)

  \( \Rightarrow M = {x^2} + \left( { - 7xy + 3xy} \right) + \left( {8{y^2} - 4{y^2}} \right)\)

  \( \Rightarrow M = {x^2} - 4xy + 4{y^2}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com