Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm đa thức \(M\) biết \(M + \left( {5{x^2} - 2xy} \right) = 6{x^2} + 10xy - {y^2}.\)

Câu 437391: Tìm đa thức \(M\) biết \(M + \left( {5{x^2} - 2xy} \right) = 6{x^2} + 10xy - {y^2}.\)

A. \(M = {x^2} + 12xy - {y^2}\)                     

B. \(M = {x^2} - 12xy - {y^2}\)   

C. \(M = {x^2} + 12xy + {y^2}\)        

D. \(M =  - {x^2} - 12xy - {y^2}\)

Câu hỏi : 437391
Phương pháp giải:

+ Thực hiện tìm \(M\) theo \(M + B = A \Rightarrow M = A - B\)


+ Nhóm các hạng tử đồng dạng


+  Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(M + \left( {5{x^2} - 2xy} \right) = 6{x^2} + 10xy - {y^2}\)

  \( \Rightarrow M = 6{x^2} + 10xy - {y^2} - \left( {5{x^2} - 2xy} \right)\)

  \( \Rightarrow M = 6{x^2} + 10xy - {y^2} - 5{x^2} + 2xy\)

  \( \Rightarrow M = \left( {6{x^2} - 5{x^2}} \right) + \left( {10xy + 2xy} \right) - {y^2}\)

  \( \Rightarrow M = {x^2} + 12xy - {y^2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com