Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích \({q_1}\) và \({q_2}\) đẩy nhau, phát biểu nào sau đây là chính xác nhất?

Câu 440550: Hai điện tích \({q_1}\) và \({q_2}\) đẩy nhau, phát biểu nào sau đây là chính xác nhất?

A. \({q_1} < 0;{q_2} > 0.\)

B. \({q_1} > 0;{q_2} < 0.\)

C. \({q_1}{q_2} > 0.\)

D. \({q_1}{q_2} < 0\)

Câu hỏi : 440550

Phương pháp giải:

Vận dụng sự tương tác giữa các điện tích:


+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau


+ Hai điện tích khác dấu thì hút nhau

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, 2 điện tích cùng dấu \(\left( {{q_1}{q_2} > 0} \right)\) thì đẩy nhau.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com