Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 4,6 gam ancol. X được điều chế trực tiếp từ

Câu 440767: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 4,6 gam ancol. X được điều chế trực tiếp từ

A. axit axetic.

B. ancol metylic.

C. axit fomic.

D. ancol propylic.

Câu hỏi : 440767

Phương pháp giải:

- Khi đốt cháy X:


Số C trong X = nCO2/nX = 3


⟹ X chỉ có thể là este đơn chức.


- Khi thủy phân X bằng NaOH:


nancol = neste (do X là este đơn chức) ⟹ Mancol ⟹ Công thức este.

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2

  ⟹ Số C trong X = 0,3/0,1 = 3 (1)

  ⟹ X chỉ có thể là este đơn chức.

  - Khi thủy phân X bằng NaOH:

  nancol = neste = 0,1 mol (do X là este đơn chức)

  ⟹ Mancol = 4,6/0,1 = 46 g/mol

  ⟹ Ancol là C2H5OH (2)

  Từ (1), (2) ⟹ X là HCOOC2H5 ⟹ X được điều chế trực tiếp từ axit fomic và ancol etylic.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com