Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng ?

Câu 443438:

Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng ?

A. Động năng và thế năng biến đổi điều hòa cùng chu kì.

B. Thế năng biến đổi điều hòa với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.

C. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.

D. Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kì với vận tốc.

Câu hỏi : 443438
Phương pháp giải:

Động năng và thế năng trong dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với chu kì \(T' = \dfrac{T}{2}\), tần số \(f' = 2f\), tần số góc \(\omega ' = 2\omega \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, C – đúng

  D – sai vì: Động năng biến đổi điều hòa với chu kì bằng nửa chu kì của vận tốc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com