Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn có chiều dài \(l = 0,8m\), treo vật nặng có khối lượng \(100g\), vật dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \(g = 9,8m/{s^2}\), với biên độ cung \(12,56cm\). Trong quá trình dao động, năng lượng của vật nhỏ gần nhất với giá trị

Câu 443437:

Một con lắc đơn có chiều dài \(l = 0,8m\), treo vật nặng có khối lượng \(100g\), vật dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \(g = 9,8m/{s^2}\), với biên độ cung \(12,56cm\). Trong quá trình dao động, năng lượng của vật nhỏ gần nhất với giá trị

A. \(9,{6.10^{ - 3}}J\)

B. \(19,{2.10^{ - 3}}J\)

C. \(2,{94.10^{ - 3}}J\) 

D. \(2,{94.10^{ - 6}}J\) 

Câu hỏi : 443437
Phương pháp giải:

Năng lượng của con lắc đơn: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}mgl\alpha _0^2 = \dfrac{1}{2}m\dfrac{g}{l}S_0^2\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng của con lắc đơn:

  \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}m\dfrac{g}{l}S_0^2 = \dfrac{1}{2}.0,1.\dfrac{{9,8}}{{0,8}}.{\left( {12,{{56.10}^{ - 2}}} \right)^2} = 9,{66.10^{ - 3}}J\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com