Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankan có 81,819% C về khối lượng. Công thức phân tử của ankan là

Câu 443696: Ankan có 81,819% C về khối lượng. Công thức phân tử của ankan là

A. CH4.

B. C3H8.

C. C2H6.

D. C4H10.

Câu hỏi : 443696

Phương pháp giải:

Đặt công thức của ankan là CnH2n+2­  (n ≥ 1)


 \(\% C = \dfrac{{12n}}{{14n + 2}}.100\%  = 81,819\%  \Rightarrow n = ?\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức của ankan là CnH2n+2­  (n ≥ 1)

   \(\% C = \dfrac{{12n}}{{14n + 2}}.100\%  = 81,819\%  \Rightarrow n = 3\)

  Vậy CTPT của ankan là C3H8.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com