Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X chứa 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối hơi so với He là 8,15. Hai ankan trong X có công thức phân tử lần lượt là

Câu 443701: Hỗn hợp X chứa 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối hơi so với He là 8,15. Hai ankan trong X có công thức phân tử lần lượt là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.

C. C3H8 vàC4H10.

D. C2H6 và C4H10.

Câu hỏi : 443701

Phương pháp giải:

Từ tỉ khối của X so với He tính được khối lượng mol trung bình của X


Gọi công thức trung bình của 2 ankan là \({C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 2}}\)


Từ khối lượng mol trung bình tính được giá trị của \(\bar n\) ⟹ CTPT của 2 ankan

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài \({d_{X/He}} = 8,15 \Rightarrow {\bar M_X} = 8,15.4 = 32,6\)

  Gọi công thức trung bình của 2 ankan là \({C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 2}}\)

  \(14\overline n  + 2 = 32,6 \Rightarrow \overline n  = 2,19\)

  Do 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nên là C2H6 và C3H8.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com