Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} + b{x^2} + d\) \(\left( {b,d \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị như hình dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 446232: Cho hàm số \(y = {x^3} + b{x^2} + d\) \(\left( {b,d \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị như hình dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. \(b > 0;d > 0\).

B. \(b > 0;d < 0\).

C. \(b < 0;d > 0\).

D. \(b < 0;d < 0\).

Câu hỏi : 446232
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com