Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai véctơ \(\overrightarrow a  = \left( {1;m;n} \right)\), \(\overrightarrow b  = \left( {3; - 2;2} \right)\) thỏa mãn \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = 17\) và \(\left( {\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b } \right) = 60^\circ \). Tính giá trị của biểu thức \(S = {m^2} + {n^2}\).

Câu 446235: Trong không gian \(Oxyz\), cho hai véctơ \(\overrightarrow a  = \left( {1;m;n} \right)\), \(\overrightarrow b  = \left( {3; - 2;2} \right)\) thỏa mãn \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = 17\) và \(\left( {\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b } \right) = 60^\circ \). Tính giá trị của biểu thức \(S = {m^2} + {n^2}\).

A. \(16\).

B. \(17\).

C. \(67\).

D. \(33\).

Câu hỏi : 446235
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com