Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo hiệp định sơ bộ (6 - 3 - 1946), quân đội nước nào được ra miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?

Câu 448100: Theo hiệp định sơ bộ (6 - 3 - 1946), quân đội nước nào được ra miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?

A. Mỹ

B. Pháp

C. Anh

D. Liên Xô

Câu hỏi : 448100

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 128.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), quân đội Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thông qua nội dung điều khoản: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com