Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 60 gam CH3COOH với 60 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

Câu 450483: Đun nóng 60 gam CH3COOH với 60 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

A. 88 gam.

B. 52 gam.

C. 44 gam.

D. 60 gam.

Câu hỏi : 450483

Phương pháp giải:

- Xác định xem hiệu suất tính theo chất nào.


- Viết PTHH, từ số mol chất phản ứng suy ra số mol este thu được.


- Tính khối lượng este thu được.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCH3COOH (bđ) = 1 mol

  nC2H5OH (bđ) ≈ 1,3 mol

  PTHH: CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

  Do 1/1 < 1,3/1 → H% tính theo CH3COOH.

  Theo PTHH: nCH3COOC2H5 = nCH3COOH (pư) = 1.50% = 0,5 mol

  ⟹ mCH3COOC2H5 = 0,5.88 = 44 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com