Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

α-amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 15,06 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 450910: α-amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 15,06 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH.

D. H2NCH2CH2COOH.

Câu hỏi : 450910
Phương pháp giải:

Đặt công thức X là H2N-R-COOH.


Viết PTHH: H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH.


BTKL: mHCl = mmuối - mX → nHCl.


Ta có: nX = nHCl ⟹ MX ⟹ CTCT của X.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức X là H2N-R-COOH.

  H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

  BTKL: mHCl = mmuối - mX = 15,06 - 10,68 = 4,38 gam → nHCl = 4,38/36,5 = 0,12 mol.

  Ta có: nX = nHCl = 0,12 mol ⟹ MX = 10,68/0,12 = 89.

  Mà X là α-amino axit ⟹ X là CH3CH(NH2)COOH.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com