Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

Câu 450912: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. HCOOCH=CHCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOC(CH3)=CH2.

Câu hỏi : 450912
Phương pháp giải:

Este RCOOR' thủy phân thu được ancol thì nhóm COO phải liên kết với nguyên tử C no của gốc R'.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este RCOOR' thủy phân thu được ancol thì nhóm COO phải liên kết với nguyên tử C no của gốc R'.

  ⟹ CH2=CHCOOCH3 thủy phân thu được ancol.

  PTHH:

  A: HCOOCH=CHCH3 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) HCOOH + CH3-CH2-CHO.

  B: CH3COOCH=CH2 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) CH3COOH + CH3CHO.

  C: CH2=CHCOOCH3 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) CH2=CHCOOH + CH3OH.

  D: HCOOC(CH3)=CH2 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) HCOOH + CH3-CO-CH3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com