Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là

Câu 450913: Cho các chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 450913
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của nhôm và các hợp chất của nhôm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả các chất trên đều tác dụng được với dung dịch NaOH.

  PTHH:

       2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2;

       Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O;

       Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O;

       AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com