Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn dây dẫn dài \({\rm{l}} = 0,5\,\,m\) đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn vuông góc với vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \). Biết cảm ứng từ \(B = {2.10^{ - 3}}\,\,\left( T \right)\) và dây dẫn chịu lực từ \(F = {4.10^{ - 2}}\,\,\left( N \right)\). Cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

Câu 450980: Một đoạn dây dẫn dài \({\rm{l}} = 0,5\,\,m\) đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn vuông góc với vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \). Biết cảm ứng từ \(B = {2.10^{ - 3}}\,\,\left( T \right)\) và dây dẫn chịu lực từ \(F = {4.10^{ - 2}}\,\,\left( N \right)\). Cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

A. \(8\sqrt 2 \,\,\left( A \right)\).

B. \(40\sqrt 2 \,\,\left( A \right)\).

C. \(80\,\,\left( A \right)\).           

D. \(40\,\,\left( A \right)\).

Câu hỏi : 450980
Phương pháp giải:

Lực từ: \(F = IB{\rm{l}}\sin \alpha \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực từ tác dụng lên dây dẫn là:

  \(F = IB{\rm{l}}\sin \alpha  \Rightarrow I = \frac{F}{{B{\rm{l}}\sin \alpha }} = \frac{{{{4.10}^{ - 2}}}}{{{{2.10}^{ - 3}}.0,5.\sin {{90}^0}}} = 40\,\,\left( A \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com