Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính chất vật lí của xenlulozơ là

Câu 453232: Tính chất vật lí của xenlulozơ là

A. chất rắn, màu trắng, tan trong nước.

B. chất rắn, màu trắng, tan trong nước nóng.

C. chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

D. chất rắn, không màu, tan trong nước.

Câu hỏi : 453232

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về tính chất vật lí của xenlulozơ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xenlulozơ là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com