Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số thập phân 0,72 được viết dưới dạng phân số là:

Câu 455928: Số thập phân 0,72 được viết dưới dạng phân số là:

A. \(\frac{{720}}{{100}}\)    

B. \(\frac{{72}}{{100}}\)

C. \(\frac{{72}}{{1000}}\)     

D. \(\frac{{72}}{{10}}\)

Câu hỏi : 455928

Phương pháp giải:

0,72 phần thập phân có hai chữ số nên nó được viết dưới dạng phân số là: \(\frac{{72}}{{100}}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số thập phân 0,72 được viết dưới dạng phân số là: \(\frac{{72}}{{100}}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com