Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\) biết: \(x \times 9,25 + 75\%  \times x = 55,35\)

Câu 455924: Tìm \(x\) biết: \(x \times 9,25 + 75\%  \times x = 55,35\)

A.  \(x = 5,75\).

B.  \(x = 5,35\).

C.  \(x = 5,535\).

D.  \(x = 5,4\).

Câu hỏi : 455924
Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng để nhóm thừa số chung là \(x\), rồi sau đó thực hiện tổng, rồi tìm \(x\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}x \times 9,25 + 75\%  \times x = 55,35\\x \times \left( {9,25 + 75\% } \right)\,\,\,\, = 55,35\\x \times \,\,\,\,\,\,\,10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,55,35\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,55,35:10\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,5,535\end{array}\)

  Vậy \(x = 5,535\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com