Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có \(x\)  nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động là \(3V\) điện trở trong là \(2\Omega \)  mắc với mạch ngoài là một bóng đèn loại \(\left( {6V - 6W} \right)\) thành một mạch kín. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của \(x\)  là

Câu 456396:

Có \(x\)  nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động là \(3V\) điện trở trong là \(2\Omega \)  mắc với mạch ngoài là một bóng đèn loại \(\left( {6V - 6W} \right)\) thành một mạch kín. Để đèn sáng bình thường thì giá trị của \(x\)  là

A. \(x = 3\)

B. \(x = 6\)

C. \(x = 4\)

D. \(x = 2\)

Câu hỏi : 456396

Phương pháp giải:

Để đèn sáng bình thường thì \({I_d} = {I_{dm}}\)


Cường độ dòng điện chạy qua đèn: \(I = \dfrac{{{\xi _b}}}{{{r_b} + {R_d}}}\)


Điện trở của đèn: \({R_d} = \dfrac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}}\)


Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}{\xi _b} = n.\xi \\{r_b} = nr\end{array} \right.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở của đèn:

  \({R_d} = \dfrac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}} = \dfrac{{{6^2}}}{6} = 6\Omega \)

  Cường độ dòng điện định mức của đèn:

  \({I_{dm}} = \dfrac{{{P_{dm}}}}{{{U_{dm}}}} = \dfrac{6}{6} = 1A\)

  Giả sử bộ nguồn gồm x nguồn giống nhau mắc nối tiếp:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{\xi _b} = x.\xi  = 3x\\{r_b} = xr = 2x\end{array} \right.\)

  Cường độ dòng điện chạy qua đèn:

  \(I = \dfrac{{{\xi _b}}}{{{r_b} + {R_d}}} = \dfrac{{3x}}{{2x + 6}}\)

  Để đèn sáng bình thường thì \(I = {I_{dm}}\)

  \( \Leftrightarrow \dfrac{{3x}}{{2x + 6}} = 1 \Leftrightarrow 3x = 2x + 6 \Rightarrow x = 6\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com