Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng \(10g\), lò xo nhẹ độ cứng \(10\dfrac{N}{m}\)  đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, lấy \({\pi ^2} = 10\). Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số f thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực tương ứng có giá trị lần lượt là \({f_1} = 3,5Hz;{f_2} = 2Hz;{f_3} = 5Hz\) thì biên độ dao động của vật có giá trị tương ứng là \({A_1},{A_2},{A_3}\). Tìm hiểu thức đúng?

Câu 456397:

Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng \(10g\), lò xo nhẹ độ cứng \(10\dfrac{N}{m}\)  đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, lấy \({\pi ^2} = 10\). Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số f thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực tương ứng có giá trị lần lượt là \({f_1} = 3,5Hz;{f_2} = 2Hz;{f_3} = 5Hz\) thì biên độ dao động của vật có giá trị tương ứng là \({A_1},{A_2},{A_3}\). Tìm hiểu thức đúng?

A. \({A_2} < {A_1} < {A_3}\)

B. \({A_1} < {A_2} < {A_3}\)

C. \({A_1} < {A_3} < {A_2}\)

D. \({A_3} < {A_2} < {A_1}\)

Câu hỏi : 456397

Phương pháp giải:

Tần số dao động riêng: \({f_0} = \dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{k}{m}} \)


Biên độ dao động của vật càng lớn khi \(\left| {{f_{cb}} - {f_0}} \right|\) càng nhỏ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số dao động riêng:

  \({f_0} = \dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{k}{m}}  = \dfrac{1}{{2\sqrt {10} }}.\sqrt {\dfrac{{10}}{{0,01}}}  = 5Hz\)

  Ta có đồ thị cộng hưởng cơ:

   

  Tần số của ngoại lực tương ứng:

  \({f_1} = 3,5Hz;{f_2} = 2Hz;{f_3} = 5Hz\)

  \( \Rightarrow \left| {{f_3} - {f_0}} \right| < \left| {{f_1} - {f_0}} \right| < \left| {{f_2} - {f_0}} \right|\)

  \( \Rightarrow {A_2} < {A_1} < {A_3}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com