Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Do tính chất của lực hồi phục, gia tốc của vật cũng tỷ lệ với ly độ \(x\) theo hệ thức \(a=-px\). Đại lượng \(p\) thỏa mãn hệ thức nào sau đây?

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99

Dao động điều hòa là chuyển động lặp đi lặp lại quanh vị trí cân bằng, tuân theo quy luật hình sin. Lực tổng hợp tác dụng lên vật dọc theo phương chuyển động luôn hướng về vị trí cân bằng nên có tên gọi là lực hồi phục hay lực kéo về.

Để đơn giản, ta xét một vật (coi là chất điểm) có khối lượng \(m\) dao động điều hòa dọc theo trục \(Ox\). Khi vật có tọa độ \(x\), lực hồi phục tác dụng lên vật có biểu thức đại số \(F=-kx\), với \(k\) là hệ số đặc trưng cho khả năng phục hồi vị trí cân bằng của vật. Ví dụ, con lắc lò xo có độ cứng càng lớn thì kéo vật về vị trí cân bằng càng nhanh, độ cứng \(k\) của lò xo chính là hệ số hồi phục của con lắc này.

Tại gốc tọa độ \(O\) (có tọa độ \(x=0\)), lực tác dụng lên vật \(F=0\) nên \(O\) là vị trí cân bằng của vật. \(x\) được gọi là ly độ hay độ dời của vật tính từ vị trí cân bằng.

Câu 457457: Do tính chất của lực hồi phục, gia tốc của vật cũng tỷ lệ với ly độ \(x\) theo hệ thức \(a=-px\). Đại lượng \(p\) thỏa mãn hệ thức nào sau đây?

A. \(k=m{{p}^{2}}\).

B. \(k=mp\).

C. \(p=mk\).

D. \(p=m{{k}^{2}}\).

Câu hỏi : 457457

Phương pháp giải:

Định luật II Niu – tơn: \(F=ma\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực hồi phục tác dụng lên vật là: \(F=-kx\)

  Áp dụng định luật II Niu – tơn cho vật, ta có:

  \(F=ma\Rightarrow -kx=ma\Rightarrow a=-\frac{k}{m}x\Rightarrow p=\frac{k}{m}\Rightarrow k=mp\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com