Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D là bao nhiêu phần trăm?

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 68 đến 70

Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu của các công ty này được biểu thị như biểu đồ:

Câu 457629: Doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D là bao nhiêu phần trăm?

A. 48%

B. 60%

C. 36%

D. 65%

Câu hỏi : 457629

Phương pháp giải:

Đọc dữ liệu tỷ lệ phần trăm doanh thu trên bản đồ của công ty F và D rồi tính phần trăm F nhiều hơn D theo công thức: Tính phần trăm A nhiều hơn B, ta có: \(\dfrac{{A - B}}{B} \times 100\% \).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào biểu đồ ta thấy:

  Doanh thu của công ty F: 16%

  Doanh thu của công ty D: 10%

  Như vậy doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D số phần trăm là:

  \(\dfrac{{16 - 10}}{{10}}.100\%  = 60\% \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com