Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp \(S.ABCD\) có thể tích bằng \(1\) và đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Trên cạnh \(SC\) lấy điểm \(E\)sao cho \(SE = 2EC\). Tính thể tích \(V\)của khối tứ diện \(SEBD\).

Câu 458003: Cho khối chóp \(S.ABCD\) có thể tích bằng \(1\) và đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Trên cạnh \(SC\) lấy điểm \(E\)sao cho \(SE = 2EC\). Tính thể tích \(V\)của khối tứ diện \(SEBD\).

A. \(V = \dfrac{1}{6}\).

B. \(V = \dfrac{2}{3}\).

C. \(V = \dfrac{1}{{12}}\).

D. \(V = \dfrac{1}{3}\).

Câu hỏi : 458003
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{{{V_{S.EBD}}}}{{{V_{S.CBD}}}} = \dfrac{{SE}}{{SC}} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow {V_{S.EBD}} = \dfrac{2}{3}.{V_{S.CBD}} = \dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}.{V_{S.ABCD}} = \dfrac{1}{3}\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com