Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: We know (A) that we have to work (B) hardly to earn a living (C) ourselves and (D) support the family.

A. that                               

B. hardly                            

C. ourselves                       

D. support

Câu hỏi : 459151

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trạng từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau động từ “work” (làm việc) cần điền một trạng từ.

  hardly (adv): hiếm khi

  hard (adv): chăm chỉ

  Sửa: hardly => hard

  Tạm dịch: Chúng ta biết rằng chúng ta phải làm việc chăm chỉ để tự mình kiếm sống và hỗ trợ gia đình.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: (A) San Francisco City, (B) that is (C) a beautiful city, (D) has a population of six million.

A. San Francisco

B. that                                

C. a                                    

D. has

Câu hỏi : 459152

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ quan hệ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không dùng “that” sau dấu phẩy.

  which + V: cái mà … => thay cho từ chỉ vật

  where + S + V: nơi mà …

  Sửa: that => which

  Tạm dịch: Thành phố San Francisco, một thành phố xinh đẹp, có dân số 6 triệu người.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: (A) The first year at (B) college was (C) probably the most (D) challenged year of my life.

A. The                                

B. college                           

C. probably                        

D. challenged year

Câu hỏi : 459153

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng / Tính từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  challenged (adj): khuyết tật

  challenging (adj): đầy thách thức

  Sửa: challenged year => challenging year

  Tạm dịch: Năm nhất đại học có lẽ là năm nhiều thách thức nhất trong cuộc đời tôi.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The British (A) national anthem, (B) calling “God Save the Queen”, (C) was a traditional (D) song in the 18th century.

A. national                         

B. calling                           

C. was a   

D. song

Câu hỏi : 459154

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn về dạng:

  - V-ing (hiện tại phân từ): nếu đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động

  - P2 (quá khứ phân từ): nếu đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động

  - to V-nguyên thể: nếu đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự như: first, second, next, third... last, only và so sánh nhất

  Chủ ngữ “anthem” (bài quốc ca) không thể tự thực hiện hành động “call” (gọi) => câu bị động.

  Sửa: calling => called / which was called

  Tạm dịch: Quốc ca của Anh, được gọi là "God Save the Queen", là một bài hát truyền thống vào thế kỷ 18.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com