Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda  = 0,55\mu m\). Biết khoảng cách giữa hai khe là \(2mm\), khoảng cách từ hai khe đến màn là \(2,4m\). Vị trí vân tối thứ 6 có giá trị:

Câu 459755:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda  = 0,55\mu m\). Biết khoảng cách giữa hai khe là \(2mm\), khoảng cách từ hai khe đến màn là \(2,4m\). Vị trí vân tối thứ 6 có giá trị:

A. \(3,63m\;\)

B. \(3,63{\rm{ }}mm\)

C. \(3,96{\rm{ }}mm\)

D. \(3,96m\)

Câu hỏi : 459755

Phương pháp giải:

Vị trí vân tối thứ k: \({x_t} = \left( {k - \dfrac{1}{2}} \right).i = \left( {k - \dfrac{1}{2}} \right).\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,55.2,4}}{2} = 0,66mm\)

  Vị trí vân tối thứ 6: 

  \({x_t} = \left( {6 - \dfrac{1}{2}} \right)i = 5,5.0,66 = 3,63mm\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com