Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây là bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm và nội phản từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 ở Việt Nam?

Câu 460581: Nội dung nào sau đây là bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm và nội phản từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 ở Việt Nam?

A. Tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Biết nhân nhượng đúng lúc, nhân nhượng có giới hạn, nhân nhượng có nguyên tắc.

C. Xây dựng mặt trận thống nhất của ba nước Đông Dương.

D. Thực hiện triệt để nguyên tắc không thỏa hiệp với mọi kẻ thù.

Câu hỏi : 460581

Phương pháp giải:

Dựa vào thực tế hoàn cảnh lịch sử nước ta giai đoạn từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 (SGK Lịch sử 12, trang 121 – 129) để phân tích các phương án và rút ra bài học kinh nghiệm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại vì lúc này ta chưa nhận được sự giúp đỡ của các nước XHCN. Phải từ năm 1950 trở đi khi Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với ta thì ta mới nhận được sự giúp đõe, viện trợ của các nước XHCN.

  B chọn vì trong giai đoạn từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946, để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng 1 lúc ta thực hiện  nhân nhượng, hòa hoãn có nguyên tắc. Nguyên tắc không đổi là giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc.

  C loại vì ngay trong thời kì 1939 – 1945, tại Hội nghị lần thứ 8 (5/1941) thì Đảng đã quyết định thành lập ở mỗi nước 1 Mặt trận thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh nên nội dung phương án C không phải là bài học được rút ra.

  D loại vì trong giai đoạn từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946, để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng 1 lúc ta thực hiện  nhân nhượng, hòa hoãn có nguyên tắc.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com