Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là \(u = 3co{\rm{s}}\left( {100\pi t - x} \right)cm\) , trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Tần số của sóng là

Câu 461061:

Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là \(u = 3co{\rm{s}}\left( {100\pi t - x} \right)cm\) , trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Tần số của sóng là

A. 50Hz

B. 3Hz

C. 0,2Hz

D. 100Hz

Câu hỏi : 461061

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình sóng cơ


+ Vận dụng biểu thức: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình sóng: \(u = 3co{\rm{s}}\left( {100\pi t - x} \right)\left( {cm} \right)\)

  Từ phương trình ta có: \(\omega  = 100\pi \left( {ra{\rm{d}}/s} \right)\)

  \( \Rightarrow \) Tần số của sóng: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{100\pi }}{{2\pi }} = 50Hz\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com