Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người quan sát một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5 s và khoảng cách giữa hai gợn liên tiếp là 8 cm. Tốc độ truyền của sóng này là

Câu 462925: Một người quan sát một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5 s và khoảng cách giữa hai gợn liên tiếp là 8 cm. Tốc độ truyền của sóng này là

A. 6,4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3,3 cm/s.

D. 40 cm/s.

Câu hỏi : 462925

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là λ

Thời gian sóng truyền giữa hai gợn sóng liên tiếp là T

Tốc độ truyền sóng: \(v = \frac{\lambda }{T}\)

 • Đáp án : B
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời gian sóng truyền qua 6 gợn sóng liên tiếp là:

  \(t = 5T = 5\,\,\left( s \right) \Rightarrow T = 1\,\,\left( s \right)\)

  Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là: \(\lambda = 8\,\,\left( {cm} \right)\)

  Tốc độ truyền sóng là:

  \(v = \frac{\lambda }{T} = \frac{8}{1} = 8\,\,\left( {cm/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com